ثبت شکایات

مشتریان گرامی ، شما میتوانید از طریق ایمیل و یا با تماس با ما شکایات خود را از نحوه سرویس دهی ، خدمات پشتیبانی و ...  ثبت نمایید.


ما صدای شما را میشنویم و سریعا اقدام به حل مشکل و شکایت شما خواهیم کرد.


ایمیل ثبت شکایات : complaint@pcga.info


شماره تماس مدیریت : 09017991246